©31 16 Shtator 2020, 09:10

Mund të jesh ti personi që fiton 50.000 lek bonus nëse aplikon në Facile.it

Mund të jesh ti personi që fiton 50.000 lek bonus nëse aplikon

Situata me pandeminë, ashtu si në të gjithë botën, edhe në Shqipëri ka ndikuar negativisht në ekonomi, duke vënë në vështirësi disa biznese. Nuk kanë qenë të pakët ata që janë detyruar të reduktojnë stafin, në mënyrë që të përballojnë shpenzimet, megjithatë ka edhe nga ato biznese që vazhdojnë punën me ritmin e zakonshëm, madje edhe më të lartë. Po flasim këtu për "call center"-at.

Kompania lider në këtë sektor, "Facile.it", ishte një ndër të parat që gjatë kohës së karantinës hapi dyert për të vazhduar aktivitetin, kjo falë sigurisë që ofronin në ambientet e tyre, duke respektuar me përpikmëri masat anti-Covid, por edhe sepse ofroi lehtësime për punonjësit. Kompania e njohur e call center, jo vetëm që nuk është ndikuar nga kriza e Covid-19 dhe nuk e shkurtoi stafin, por tani po kërkon ta zgjerojë.

"Facile.it" po kërkon punonjës për rolin e konsulentit të sigurimeve, ndryshe "consulenti assicurativi". Ne mendojmë se kjo mund të jetë puna ideale për ju dhe këto janë arsyet pse: Përveçse një pozicion pune interesant, bonuset që ofrohen nga kompania për këtë rol kapin vlerën deri në 50,000 lekë. Vendi i punës është i sigurtë ekonomikisht, me pagesat që vazhdojnë pa ndërprerje dhe me sigurimet e paguara në mënyrë korrekte. Po ashtu është i sigurtë edhe fizikisht, pasi masat e koronavirusit ende vazhdojnë të respektohen ashtu siç duhet.

Duke qenë se "Facile" aktivitetin e saj e bazon në një plan afatgjatë dhe të mirëmenduar, ka "luksin" që të përballet me situata si kjo e pandemisë pa u dëmtuar, duke i dhënë edhe një mundësi atyre që në këtë kohë janë në vështirësi ose që energjitë e tyre nuk po i shpenzojnë në vendin e duhur. Kohët mund të jenë të vështira, por edhe në këto kohë mundësitë nuk mungojnë dhe kjo është një prej tyre!

Nëse mendon se kjo është puna për ju dhe doni ta shfrytëzoni këtë mundësi, mos e humbisni rastin dhe aplikoni duke kontaktuar numrin +355 69 701 1016.

/News31

Shënim:

NJOFTIM PER KANDIDATET QE APLIKOJNE PER POZICIONE TE LIRA PRANE FACILE:

Nëse na drejtoheni përmes e-mail për të derguar CV tuaj me qellim per te aplikuar per pozicione te reja pune prane shoqerise FACILE, jeni te lutur te shtoni ne CV tuaj:

“Autorizoj shoqerine FACILE te perpunoj te dhenat personale te pranishme ne CV dhe se jap pelqimin tim ne lidhje me perpunimin e te dhenave personale në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar, me qellim rekrutimi”.

Te Nderuar aplikante: Ne rast se CV Juaj nuk do te permbaje kete autorizim, Ju bejme me dije se CV Juaj nuk do te merret ne konsiderate nga personi pergjegjes prane FACILE dhe se ajo do te fshihet menjehere.

Nëse keni pyetje në lidhje me këtë Autorizimin ose dëshironi informata shtesë në lidhje me mënyrën e mbrojtjes, apo dëshironi të kontaktoni personin pergjegjes te FACILE për mbrojtjen e të dhënave tuaja personale- Data Protection Officer (DPO), ju lutemi që të na dërgoni një email në adresën: [email protected]

Ne do Ju përgjigjemi brenda 2 ditë pune.

Dekra, informon kandidatet se të dhënat personale të mbledhura përmes portalit të internetit Njoftime.com, per pozicione te lira pune se te dhenat e tyre personale te derguara prej tyre elektronikisht nepermjet CV, do të trajtohen në përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar”; FACILE do të ruaj në mënyrë konfidenciale dhe nuk do te tranferoje CV e kandidateve qe aplikojne per pozicione te lira tek ndonjë pale e tretë ose të përdorë për ndonjë qëllim tjetër përveç atij te rekrutimit. Te dhenat personale qe perpunohen nga FACILE per kategorine e kandidateve per pozicione te lira te punes do te perpunohen vetem per qellimin e perzgjedhjes se punemarreseve. Maksimumi i ruajtjes se ketyre CV eshte 5 dite nga data e marrjes se me mail me CV perkates prane FACILE. Ne rast se kandidatet do te perzgjidhen ata do te njoftohen per intervisten prane FACILE, ne rast se nuk do te perzgjidhen per interviste, CV e derguara prej tyre do te fshihen dhe shkatërrohen sipas ligjit në fuqi, duke mos lejuar humbjen, ndryshimin, përhapjen e pa-autorizuar ose ndërhyrjen te të dhënat personale të transmetuara, ruajtura apo përpunuara nga FACILE.

Dekra do të përpunojë të dhënat personale vetëm në masën dhe mënyrën e nevojshme që përcaktojnë kërkesat e punës, ose në përputhje me kërkesat e parashikuara nga legjislacioni Shqipetar. Ajo do të ndërmarri të gjitha masat e duhura për mbrojtje kundër humbjes aksidentale, shkatërrimit, dëmtimit, alternimit ose zbulimit të tyre;

Në përputhje me kuadrin ligjor ne fuqi, Kandidati gezon të drejtën e korrigjimit, fshirjes të të dhënave të tij personale ose kundërshtimit të përpunimit të tyre.

Ndryshimin e pëlqimit (revokimin e plotë apo të pjesshëm) mund të bëni duke na kontaktuar me e-mail në adresë: [email protected].

Tërheqja e pëlqimit nuk ndikon në ligjshmërinë e përpunimit e cila është bazuar në pëlqimin të dhënë duke derguar CV prane FACILE, para tërheqjes së tij.

FACILE mbron të dhënat tuaja personale me teknologji mëbashkëkohore të IT-së dhe me sisteme të mbrojtjes fizike. FACILE do te veproje në përputhje me protokollet dhe procedurat e brendshme me qëllim të ruajtjes së privatësisë tuaj dhe për të pamundësuar keqpërdorimin potencial të dhënave.