NEWS 19 Shtator 2023, 09:57

Jo më regjistra në shkollë/Notat do të hidhen online, do të kenë akses edhe prindërit

Jo më regjistra në shkollë/Notat do të hidhen online, do

Në fillim të këtij viti shkollor mësuesit janë njoftuar se tashmë nuk do të përdorën më regjistrat fizikë, por, hedhja e notave, mungesat e i gjithë dokumentacioni shkollor do të zëvëndësohet me aktivitetin online.

Mësuesit duhet t'i mbajnë notat në ditar notat, e pastaj t'i plotësojnë te SMIP.Al në celular.

Përmes regjistrit online synohet të afrohet më shumë prindi me shkollën, duke marrë vesh në kohë reale notat apo mungesat e fëmijëve të tyre si dhe kualifikimet e arsimtarëve apo temat mësimore të zhvilluara.

“Në vitin në vazhdim 2023-2024 ne nuk do të kemi regjistra fizikë, gjithçka do të jepet përmes sistemit SMIP dhe nëse nuk janë të gjithë nxënësit në sistem nuk do të kemi mundësinë të japim dëftesat apo për të informuar prindërit për ecurinë e tyre. Mund të ketë prindër që e kanë anashkaluar me idenë që janë të zonës dhe do të regjistrohen patjetër, e kanë lënë për në minutën e fundit. Edhe në shkolla të tjera ka raste që janë në shkollë fizikisht por nuk janë të regjistruar”, njoftoi ministria e Arsimit.